Zavod za informatiku i statistiku KS

Gdje naći iznos prosječne plaće/plate i druge statističke podatke?

Pitanje: 

Gdje naći iznos prosječne plaće/plate i druge statističke podatke?

Odgovor: 

Puni brojčani podaci su u mjesečnim i godišnjim statističkim biltenima koji se nalaze na početnoj ili detaljno za sve periode na svojoj stranici.

Dio podataka, kao statistika rođenih i umrlih, ili radna snage i plate, se nalazi i na linku Vitalna i socioekonomska statistika u obliku grafikona po godinama, sa brojevima ispod tabele.