Zavod za informatiku i statistiku KS

Nezaposlene osobe prema stručnoj spremi u 2020