Zavod za informatiku i statistiku KS

Koliko je djece ove godine (2016.) evidentirano da je primalo terapiju zbog respiratornih upala u Kantonu Sarajevo" ?

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovori na zastupnička pitanja
Pravni izvor: 
Interni dokument
Datum sjednice: 
Ponedeljak, 9. Januar 2017