Kontakti

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Tel: +387(0)33 562 267
Fax:
+387(0)33 562 263
zis@zis.ks.gov.ba
ID:
4200662290002

DIREKTOR
Mr. Dino ŠEHOVIĆ
Tel: +387(0)33 562 268
dino.sehovic@zis.ks.gov.ba

SEKTOR INFORMATIKE I RAZVOJA
Pomoćnik direktora
Emir BUBALO dipl.ing.el.
Tel: +387(0)33 562 188
emir.bubalo@zis.ks.gov.ba

SEKTOR STATISTIKE
Pomoćnik direktora
Behudina ČENGIĆ dipl.ecc.
Tel: +387(0)33 562 160
behudina.cengic@zis.ks.gov.ba

SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE
-

WEB ADMINISTRATOR
web@zis.ks.gov.ba