Zavod za informatiku i statistiku KS

Molim da mi dostavite sljedeće informacije: • Broj mladih osoba (18 – 30 godina) koji su napustili BiH u periodu 2019 i 2020 godina razvrstano po općinama.

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovori na zastupnička pitanja
Pravni izvor: 
Interni dokument
Datum sjednice: 
Ponedeljak, 14. Septembar 2020