Zavod za informatiku i statistiku KS

Osnovni elementi ugovora