Osnovni elementi ugovora

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU


Osiguranje uposlenika 2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Broj izmjena/aneksa ugovora:
1 66512100 Usluge osiguranja od nesreća direktni postupak VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009 Vrijednost ugovora sa PDV-om 1250.64 365 dana 10.01.2017 1250.64 Nije bilo izmjena