Zavod za informatiku i statistiku KS

Javni konkurs za popunu radnih mjesta: Pomoćnik direktora za informatiku i Viši stručni saradnik – inžinjer

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnog službenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

- pomoćnik direktora za informatiku  - 1 (jedan) izvršilac

- viši stručni saradnik - inžinjer - 1 (jedan) izvršilac

 

REZULTAT: Konkurs proveden preko ADS FBIH. Od 2 uspješna kandidata za pomoćnika odabran prvorangirani. Nije bilo uspješnih kandidata za inžinjera, te će konkurs biti ponovljen.