Zavod za informatiku i statistiku KS

Ponovljeni javni konkurs za popunu radnih mjesta: Pomoćnik direktora za informatiku i Viši stručni saradnik – sistem inžinjer

Na stranici https://www.adsfbih.gov.ba/Publication/Read/zav-za-inf-kon29-08 i https://www.adsfbih.gov.ba/Publication/Read/06_1091_ispravka_zavod_inf_s... je 29.08.2018. objavljen Ponovljeni javni konkurs za popunu radnih mjesta u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo:

- Pomoćnik direktora za informatiku 1 izvršilac i

- Viši stručni saradnik – sistem inžinjer 2 izvršioca.

Puni tekst oglasa je u prilogu.

Uslovi su isti kao za prethodni konkurs http://zis.ks.gov.ba/novosti/javni-konkurs-za-popunu-radnih-mjesta-pomoc....

U odnosu na tekst oglasa i navedeni opis poslova, potrebe i uslove prijave, ovdje se dodaje sljedeće što spada u bitne radne uslove:

Koeficijent plaće za 01. pomoćnika (rukovodioca Sektora informatike) je 5,20 a za 02. inžinjera u statusu višeg stručnog saradnika je 3,90, što se množi sa utvrđenom osnovicom (sada iznos od 290 KM), uz dodatak za staž (uvećanje od 0,6% za svaku započetu godinu penzijskog staža, a najviše do 20%.). Pored toga, zaposlenik ima topli obrok (8 KM dnevno) i iznos ili kartu za prijevoz, ako je udaljen više od 2 km od posla.

Službenici imaju pravo na godišnji odmor koji počinje sa 26 radnih dana i uvećava se po osnovu radnog staža (za svake 3 godine 1 radni dan), te eventualnih socijalnih i zdravstvenih uslova (1-2 dana) i rezultata rada (1-2 dana), do 36 radnih dana.

 

REZULTAT: Za pomoćnika ispit još nije zakazan od strane ADS FBiH, a za inžinjere nije bilo kandidata te će konkurs morati biti ponovljen.

Prilozi: 
DokumentVeličina
PDF icon ads_objava_web.pdf185.97 KB
PDF icon ads_objava_web_dopuna.pdf172.29 KB