KANTON SARAJEVO
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Povratak u prostorije

Zavod se nakon više lokacija radi požara i selidbi vratio u svoje prostorije na staroj adresi Reisa Džemaludina Čauševića 1.