Zavod za informatiku i statistiku KS

Prva e-usluga u Kantonu Sarajevo

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je na zahtjev Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo pripremio aplikaciju za unos, odobravanje i prikaz lijekova.
Ovo je prva elektronska usluga u Kantonu Sarajevo, u smislu da korisnik, u ovom slučaju poslovni, može elektronskim putem završiti čitav proces komunikacije sa administracijom.
Lijekovi su prikazani na adresi http://mz.ks.gov.ba/sektori/sektor-za-farmaciju/lista-lijekova.