Zavod za informatiku i statistiku KS

Novosti

10.06.2014

U proteklom periodu, u više navrata, uposlenici Zavoda za informatiku i statistiku proveli su akcije prikupljanja i dostave pomoći stanovništvu područja pogođenih majskim poplavama i nastalim klizištima. Dostavljeni su higijenski i prehrambeni proizvodi, lijekovi, pokućstvo, te uručena pomoć u novcu.

Nadamo se da smo ovim akcijama bar donekle ublažili poteškoće s kojima se susreću građani naše zemlje u ugroženim područjima, te pokazali suosjećanje i solidarnost s njima.

28.03.2014

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je na zahtjev Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo pripremio aplikaciju za unos, odobravanje i prikaz lijekova.
Ovo je prva elektronska usluga u Kantonu Sarajevo, u smislu da korisnik, u ovom slučaju poslovni, može elektronskim putem završiti čitav proces komunikacije sa administracijom.
Lijekovi su prikazani na adresi http://mz.ks.gov.ba/sektori/sektor-za-farmaciju/lista-lijekova.

12.02.2014

Privremeni brojevi telefona:

  • Sektor informatike: 033 770 135, 033 770 153 
  • Sektor statistike: 033 560 458 i 033 560 412

Privremeni broj telefaksa:

  • 033 560 456

Nakon nemilih događaja od 7.2.2014., kada su vandali zapalili zgradu Kantona Sarajevo, došlo je do zastoja informacionog sistema i prekida svih servisa, ne samo na centralnoj lokaciji, već i na svim drugim, izdvojenim lokacijama koje nisu bile predmet napada, jer su sve bile povezane u jedinstveni sistem.

20.12.2013

Grafikoni statistike dostupni na http://zis.ks.gov.ba/vitstat/PreuzimanjaZIS.htm su, pored prethodno dostupne vitalne statistike, dopunjeni i nekim socioekonomskim pokazateljima kao što su radna snaga i plate u Kantonu Sarajevo.

13.09.2013

Internet stranica Skupštine KS je napravljena 2009.g., te u međuvremenu više puta unapređivana.

Stranica je od 09.2013. godine prebačena na novu platformu, te tehnički i funkcionalno znatno dorađena, o čemu možete više informacija naći u priloženoj afiši, odnosno direktnom posjetom na http://skupstina.ks.gov.ba.

14.08.2013

Pored standardno korištenog Windows klijenta konfigurisanog na principu Standardne radne stanice, u Kantonu Sarajevo je, pored više Linux servera, kao klijent u upotrebi i Linux desktop operativni sistem. 

Radi se o ekvivalentu Windows radne stanice koju pokreće Ubuntu Desktop 12.04 LTS sa Cinnamon korisničkim sučeljem (interface) za standardne, ili Xfce sučeljem za slabije i starije računare.

09.08.2012

Infografika prikazana na https://www.acquia.com/drupal-government-infographic pokazuje da najviše stranica na .gov domeni koristi Drupal, isti sistem koji za internet stranice koristi i Kanton, što pokazuje da je Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo odabrao popularnu platformu, koja je pored toga moćna ali i besplatna.

25.05.2012

U 3. i 4. mjesecu 2012. u BiH je aktuelizirano pitanje licenci za softver. FUZIP je za mjesec dana akcije napravio 304 kontrole, koje su rezultirale prodajom softvera u vrijednosti reda 5 miliona KM. Radi se o inače velikim iznosima nabavki, a sam Microsoft kaže da zbog piraterije u BiH godišnje gubi 15 miliona dolara. Federacija se ovim odlučila za brzi pristup, sa naglaskom na prihodu od prometovanog PDV-a, a ne za postepeni pristup kojim bi se u određenom periodu, npr. 2 godine, podigla svijest i napravila kampanja koja će pomoći korisnicima.

23.05.2011

U okviru projekta koji je finansirao Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, na bosanski jezik je preveden široko korišteni softver otvorenog koda, i to čitav operativni sistem Ubuntu Linux verzije 11.04 (Ubuntu Natty, vrsta Debian-a), kao i uredski paket LibreOffice verzije 3.3 (nastao od paketa OpenOffice).