Zavod za informatiku i statistiku KS

Dopunjena Vitalna i socioekonomska statistika

Grafikoni statistike dostupni na http://zis.ks.gov.ba/vitstat/PreuzimanjaZIS.htm su, pored prethodno dostupne vitalne statistike, dopunjeni i nekim socioekonomskim pokazateljima kao što su radna snaga i plate u Kantonu Sarajevo.