Zavod za informatiku i statistiku KS

Podatci o potrošnji čvrstih i tečnih goriva

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovori na zastupnička pitanja
Pravni izvor: 
Interni dokument
Sjednica: 
14.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
Datum sjednice: 
Srijeda, 30. Oktobar 2019