Zavod za informatiku i statistiku KS

Pojedinačni akti

Vodič
Naslov Pravni izvor Prilog
Uputstvo za korištenje sigurnog protokola i certifikata za uspostavu zaštićene veze Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za unos i ažuriranje podataka za Listu lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za kontrolora Listi lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za unos administrativnih postupaka Interni dokument Vodič, Vodič
Korisničko uputstvo za unos propisa na stranicama organa Interni dokument Vodič, Vodič
Uputstvo o prijemu i slanju elektronske pošte u KS Interni dokument Vodič
Instrukcija za koristenje helpdeska Interni dokument Vodič
Instrukcija za izradu i doradu aplikacija Interni dokument Vodič, Vodič
Instrukcija za utvrđivanje stanja opreme i otpis Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za unos podataka u Bazu podataka o javnim nabavkama u Kantonu Sarajevo Interni dokument Vodič
Ugovor
Naslov Pravni izvor Prilog
Ugovor o djelu Interni dokument Ugovor
Ostalo
Naslov Pravni izvor Prilog
Odluka za prijevoz Juli 2019. Interni dokument Ostalo
Preporuke za unos sadržaja internet stranica prilagođeno za slijepe i slabovidne osobe Interni dokument Ostalo
Standardna radna stanica - Specifikacija hardvera Interni dokument Ostalo
Okvirni plan razvoja e-uprave Kantona Sarajevo Interni dokument Ostalo