Zavod za informatiku i statistiku KS

Odgovori na zastupnička pitanja

Datum Odgovor
14.09.2020
Molim da mi dostavite sljedeće informacije: • Broj mladih osoba (18 – 30 godina) koji su napustili BiH u periodu 2019 i 2020 godina razvrstano po općinama.
Odgovor
28.07.2020
Inicijativa da se izradi nova samostalna web stranica na kojoj bi bile objavljene sve obavijesti o javnim raspravama svih javnih organa Kantona Sarajevo
- 27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020
Odgovor
28.07.2020
Zastupnička inicijativa da Skupština Kantona Sarajevo ubuduće sama ili u saradnji sa TVSA obezbjedi neprekidni live stream sjednica na YouTube kanalu neovisno od programske šeme TVSA.
- 27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020
Odgovor
03.03.2020
Zastupničko pitanje vezano za tromjesečni izvještaj Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
- 22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori 03.03.2020
Odgovor
25.02.2020
Implementacia odluke o Registru zastupničkih pitanja
- 21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.02.2020
Odgovor
25.02.2020
Inicijativa za pokretanje procedure akreditacije Zavoda za informatiku i statistiku kod Instituta za akreditaciju BiH, kako bi Zavod za informatiku i statistiku mogla biti ovlaštena institucija za verifikaciju elektronskih potpisa.
- 21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.02.2020
Odgovor
11.12.2019
Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu privrede da zajedno sa Zavodom za informatiku i statistiku KS i Općinama u Kantonu Sarajevo pokrene proceduru za online podnošenje zahtjeva prilikom registracije obrta.
- 16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.12.2019
Odgovor, Odgovor
19.11.2019
Zastupnička inicijativa prema MP da zajedno sa ZIS KS pokrene proceduru akreditacije Zavoda za informatiku i statistiku kod Instituta za akreditaciju BiH, kako bi ZIS mogla biti ovlaštena institucija za verifikaciju elektronskih potpisa
- 15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019
Odgovor
30.10.2019
Podatci o potrošnji čvrstih i tečnih goriva
- 14.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
Odgovor
19.06.2019
Zastupnička inicijativa da se izvrši prilagodjavanje zvaničnih web stranica Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo slijepim i slabovidnim osobama
- Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.06.2019
Odgovor
19.06.2019
Da li u zavodu za informatiku i statistiku KS takođe postoje uređaji za određena praćenja zastupnika i uposlenika i koja je pravna osnova za sankcionisanje onih koji nelegalno vrše prisluškivanje?
- Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.06.2019
Odgovor, Odgovor
19.06.2019
Molim Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da mi dostavi informaciju o tehničkim mogućnostima implementacije elektronskog potpisa i vezanih usluga koje bi koristile isti, na nivou Kantona Sarajevo
- Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.06.2019
Odgovor
14.05.2019
Zastupnička inicijativa prema Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da kreira jednostavan i dostupan model elektronske komunikacije ( e mail ili slično ) između zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo i zainteresiranih građana.
- Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019
Odgovor