Zavod za informatiku i statistiku KS

Šta se događa sa statističkim podatcima na zvaničnoj web stranici Skupštine Kantona Sarajevo?

Zastupnik Damir Čardžić je na 36-oj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 03.06.2014. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“ - uz navod da više pitanja i inicijativa nije tretirano na stranici - postavio zastupničko pitanje: "Šta se događa sa statističkim podacima na zvaničnoj web stranici Skupštine KS?"

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovori na zastupnička pitanja
Sjednica: 
36. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Datum sjednice: 
Utorak, 3. Juni 2014