Poljoprivreda i šumarstvo

 • Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata decembar 2014.
  23.03.2015
 • Zaklana stoka i perad IV tromjesečje 2014.
  23.03.2015
 • Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec decembar 2014.
  03.03.2015
 • Zasijane površine u jesenjoj sjetvi za Kanton Sarajevo 2014.
  03.03.2015
 • Ostvareni prinosi kasnih usjeva i voća u Kantonu Sarajevo 2014
  03.03.2015
 • Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec oktobar 2014.
  15.01.2015
 • Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec septembar 2014
  18.12.2014
 • Zaklana stoka i perad, III tromjesečje 2014
  18.12.2014
 • Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata za mjesec avgust 2014
  19.11.2014
 • Ostvareni prinosi ranih usijeva i voća 2014
  19.11.2014