Trgovina

 • Uvoz po djelatnosti u KS, juni 2018
  02.09.2019
 • Izvoz po djelatnosti u KS, juni 2018
  02.09.2019
 • Uvoz najznačajnijih proizvoda, juni 2018
  02.09.2019
 • Izvoz najznačajnijih proizvoda, juni 2018
  02.09.2019
 • Top 10 zemalja u izvozu i uvozu po sektorima SMTK Rev 4 u FBiH, juni 2018
  02.09.2019
 • Izvoz uvoz po sektorima i odsjecimaSMTK REV 4 za FBIH juni 2018
  02.09.2019
 • izvoz uvoz po međunarodnoj klasifikaciji maj 2018
  02.09.2019
 • Izvoz uvoz po područjima klasifikacije djelatnosti u FBIH, juni 2018
  02.09.2019
 • Uvoz po zemljama za KS juni 2018
  02.09.2019
 • Izvoz po zemljama za KS, juni 2018
  02.09.2019