Trgovina

 • Pokrivenost uvoza izvozom za Kanton
  21.09.2017
 • Uvoz po zemljama
  21.09.2017
 • Izvoz po zemljama
  21.09.2017
 • Uvoz po SMTK REV4 za KS
  21.09.2017
 • Izvoz uvoz po međunarodnoj klasifikaciji
  21.09.2017
 • Izvoz uvoz po KD BIH 2010 za KS
  21.09.2017
 • Uvoz po djelatnosti za KS
  20.09.2017
 • Uvoz po djelatnosti za FBIH
  20.09.2017
 • Promet u trgovini na malo po strukama
  20.09.2017
 • Trgovina na malo prerma pretežnoj djelatnosti
  20.09.2017