Trgovina

 • Trgovina na malo prema pretežnoj djelatnosti za maj 2018.
  19.12.2018
 • Pregled kretanja cijena izabranih proizvoda za april 2018.
  17.12.2018
 • Izvoz uvoz po mjesecima 2017 i 2018 za BiH do IV mjeseca
  17.12.2018
 • Izvoz uvoz po mjesecima 2017 i 2018 za FBiH do IV mjeseca
  17.12.2018
 • Izvoz uvoz po mjesecima 2017 i 2018 za KS do IV mjeseca
  17.12.2018
 • Uvoz po djelatnosti za FBiH za april 2018.
  17.12.2018
 • Izvoz po djelatnosti za FBiH za april 2018.
  17.12.2018
 • Pokrivenost uvoza izvozom u Federaciji BiH period jan-apr 2018.
  17.12.2018
 • Uvoz po djelatnosti za Kanton Sarajevo za april 2018.
  17.12.2018
 • Izvoz po djelatnosti za Kanton Sarajevo za april 2018.
  17.12.2018