Statistika

 • Pokrivenost uvoza izvozom u Federaciji BiH period jan-jun 2018.
  21.12.2018
 • Uvoz po djelatnosti za Kanton Sarajevo za juni 2018.
  21.12.2018
 • Izvoz po djelatnosti za Kanton Sarajevo za juni 2018.
  21.12.2018
 • Pokrivenost uvoza izvozom za KS za period jan-jun 2018.
  21.12.2018
 • Uvoz najznačajnijih proizvoda u FBIH juni 2018.
  21.12.2018
 • Izvoz najznačajnijih proizvoda u FBIH juni 2018.
  21.12.2018
 • Izvoz uvoz top 10 zemalja po SMTK REV 4 u FBiH juni 2018.
  21.12.2018
 • Top 10 zemalja uvoz izvoz u FBiH juni 2018.
  21.12.2018
 • Izvoz uvoz po SMTK REV 4 u FBIH juni 2018
  21.12.2018
 • Izvoz uvoz po KD BIH 2010 za F BiH juni 2018.
  21.12.2018