Zavod za informatiku i statistiku KS
Novi naziv Stari naziv
105. BRIGADE MUSTAFE BUSULDŽIĆA
ABDURAHMANA MUHAREMIJE 20 ROMANIJSKE UDARNE BRIGADE
AHMEDA MURADBEGOVIĆA LUJA ADAMIĆA
ALBERTA FORTISA DRAGOJLA DUDIĆA
ALEKSE ŠANTIĆA NJEGOŠEVA
ALIJE ISAKOVIĆA BRANKA ŠOTRE
ALIPAŠINA ĐURE ĐAKOVIĆA
ALIPAŠINA ĐURE ĐAKOVIĆA
ALIPAŠINA ĐURE ĐAKOVIĆA
ALIPAŠINA (DIO) ĐURE ĐAKOVIĆA
ANTUNA HANGIJA MITRA TRIFUNOVIĆA UČE
ANTUNA HANGIJA MITRA TRIFUNOVIĆA UČE
ARMAGANUŠA LAJOŠA KOŠUTA
ASAFA SERDAREVIĆA FUADA MIDŽIĆA
AŠIKOVAC AŠIKOVAC
ASIMA FERHATOVIĆA FUADA MIDŽIĆA
AUGUSTA BRAUNA SLAVIŠE VAJNERA ČIČE
BARDAKČIJE HADŽI LOJINA
BARDAKČIJE HADŽI LOJINA
BEHUDINA SELMANOVIĆA OLGE IVKOVIĆ
BOLNIČKA MOŠE PIJADE
BRAĆE BEGIĆ LIVANJSKA
BRAĆE KADIĆ BRAĆE KLEPIĆA
BRANILACA SARAJEVA JNA
BRANILACA ŠIPA
BRANISLAVA ĐURĐEVA DOSITEJEVA
BUKA STAKE SKENDEROVE
BUKA STAKE SKENDEROVE
ČEKALUŠA NEMANJINA (DIO)
ČEKALUŠA (DIO) NEMANJINA (DIO)
ČEKALUŠA (DIO) NEMANJINA (DIO)
ČEKALUŠA (DIO) NEMANJINA (DIO)
ĆEMALUŠA ŠALOMA ALBAHARIJA
ČOBANIJA TOME MASARIKA
DALMATINSKA MAHMUTA BUŠATLIJE
DEJZINA BIKIĆA ŠIPSKA
DEREBENT TAKOVSKA
DOLA MILE VUJOVIĆA
DOLINA ALBANSKA
DR. JUSUFA TANOVIĆA SOUKBUNAR (DIO)
DŽIDŽIKOVAC (DIO) MUSTAFE GOLUBIĆA
EJUBA ADEMOVIĆA PIONIRSKA
ENVERA ČOLAKOVIĆA DUVANJSKA
ESADA KARAĐOZOVIĆA FUADA MIDŽIĆA
FADILA JAHIĆA ŠPANCA UŽIČKOG RADNIČKOG BATALJONA
FEHIMA EFENDIJE ČURČIĆA JABLANIČKA
FERHADIJA VASE MISKINA CRNOG
FIKRETA PLOČE FUADA MIDŽIĆA
FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA TRŠĆANSKA
FRANCA LEHARA BULEVAR BORISA KIDRIĆA