Mjesna zajednica: BABIĆA BAŠĆA
Novi naziv Stari naziv Mjesna zajednica
ALIJE BEJTIĆA ROMANIJSKOG PARTIZANSKOG ODREDA BABIĆA BAŠĆA
AVDAGE ŠAHINAGIĆA DIMITRIJA TUCOVIĆA BABIĆA BAŠĆA
BABIĆA BAŠĆA ČIKMA BABIĆA BAŠĆA BABIĆA BAŠĆA
BRAĆE MORIĆ KOSOVSKA BABIĆA BAŠĆA
ČELJIGOVIĆI ŠPIRE KNEŽEVIĆA BABIĆA BAŠĆA
DŽEMALA ĆELIĆA STEVANA SINÐELIĆA (DIO) BABIĆA BAŠĆA
FRANJEVAČKA NURIJE POZDERCA BABIĆA BAŠĆA
HAZIMA IBRAHIMA TREBINJCA BEHDŽETA MUTEVELIĆA (DIO) BABIĆA BAŠĆA
MAGUDA STEVANA SINDŽELIĆA (DIO) BABIĆA BAŠĆA
MAGUDA-ČIKMA STEVANA SINDŽELIĆA ČIKMA BABIĆA BAŠĆA
MEGARA BEHDŽETA MUTEVELIĆA (DIO) BABIĆA BAŠĆA
MEGARA - ČIKMA BEHDŽETA MUTEVELIĆA (DIO) BABIĆA BAŠĆA
MEHMEDA MUJEZINOVIĆA ZEHRE MUIDOVIĆ BABIĆA BAŠĆA
MUJE HRNJICE MEHMEDA ZVONE BABIĆA BAŠĆA
VELIKI ALIFAKOVAC V. GAĆINOVIĆA BABIĆA BAŠĆA
Mjesna zajednica: BARDAKČIJE
Novi naziv Stari naziv Mjesna zajednica
AŠIKOVAC AŠIKOVAC BARDAKČIJE
BARDAKČIJE HADŽI LOJINA BARDAKČIJE
HADŽI LOJINA BRAĆE BILIĆA BARDAKČIJE
HIMZE POLOVINE ANTE BAKOTIĆA BARDAKČIJE
MEHMEDA HANDŽIĆA HRISTE BOTEVA BARDAKČIJE
Mjesna zajednica: BAŠČARŠIJA
Novi naziv Stari naziv Mjesna zajednica
BRODAC BENJAMINA FINCIJA BAŠČARŠIJA
ĆUMURIJA ZRINJSKOG BAŠČARŠIJA
DESPIĆEVA OGNJENA PRICE BAŠČARŠIJA
EDHEMA MULABDIĆA ROMANIJSKA BAŠČARŠIJA
FERHADIJA VASE MISKINA CRNOG (DIO) BAŠČARŠIJA
KRAČULE SAMARDŽIJE BAŠČARŠIJA
MULA MUSTAFE BAŠESKIJE MARŠALA TITA BAŠČARŠIJA
MUSTAJ PAŠIN MEJDAN MUSTAJ PAŠIN MEJDAN BAŠČARŠIJA
NA VAROŠI NEDELJKA ČABRINOVIĆA BAŠČARŠIJA
OBALA KULINA BANA OBALA VOJVODE STEPE BAŠČARŠIJA
OPRKANJ DANILA ILIĆA BAŠČARŠIJA
SALIHA HADŽIHUSEINOVIĆ MUVEKITA VESELINA MASLEŠE BAŠČARŠIJA
TEKIJA ČIKMA ZRINSKOG ČIKMA BAŠČARŠIJA
TELALI PETRA KOČIĆA BAŠČARŠIJA
VLADISLAVA SKARIĆA VASE PELAGIĆA BAŠČARŠIJA
ZELENIH BERETKI BRANILACA GRADA BAŠČARŠIJA
Mjesna zajednica: BETANIJA - ŠIP
Novi naziv Stari naziv Mjesna zajednica
ABDURAHMANA MUHAREMIJE 20 ROMANIJSKE UDARNE BRIGADE BETANIJA - ŠIP
ALIPAŠINA ĐURE ĐAKOVIĆA BETANIJA - ŠIP
BRANILACA ŠIPA BETANIJA - ŠIP
DEJZINA BIKIĆA ŠIPSKA BETANIJA - ŠIP
GORNJA SLATINA SLATINA BETANIJA - ŠIP
GORNJI KROMOLJ KROMOLJ BETANIJA - ŠIP
JABUKA NEĐE STOJANOVIĆA BETANIJA - ŠIP
ZIJE DIZDAREVIĆA KASIMA EF. DOBRAČE BETANIJA - ŠIP
Mjesna zajednica: BISTRIK
Novi naziv Stari naziv Mjesna zajednica
AUSTIJSKI TRG TRG 6. APRILA BISTRIK
BAKAREVIĆA DRAGICE PRAVICE BISTRIK
BISTRIK 6.NOVEMBRA BISTRIK
BUDŽAK NURIJE POZDERCA ČIKMA BISTRIK
DUGI SOKAK DŽAVIDA HAVERIĆA BISTRIK
FRANJEVAČKA NURIJE POZDERCA (DIO) BISTRIK