Mjesna zajednica: GRBAVICA II
Novi naziv Stari naziv Mjesna zajednica
TOPAL OSMAN PAŠE MILUTINA ÐURAŠKOVIĆA GRBAVICA II
ZVORNIÈKA DINARSKA GRBAVICA II
Mjesna zajednica: HADŽIĆI
Novi naziv Stari naziv Mjesna zajednica
HADŽELI SLOBODANA PRINCIPA SELJE HADŽIĆI
TINOHOVSKA IV CRNOGORSKE HADŽIĆI
Mjesna zajednica: HOTONJ
Novi naziv Stari naziv Mjesna zajednica
MUJE ŠEJTE UGORSKO I HOTONJ
RAMIZA ALIĆA DEVETA KRAJIŠKA NOB HOTONJ
Mjesna zajednica: HRASNICA I
Novi naziv Stari naziv Mjesna zajednica
BAŠIĆA SOKAK LASIČKA CESTA HRASNICA I
BEGLUK BUNIČKI POTOK (DIO) HRASNICA I
BUNICA BUNIČKI POTOK (DIO) HRASNICA I
DERVIŠ PAŠE BAJEZIDAGIĆA JAHORINSKA HRASNICA I
DR. HALID BEGA HRASNICE (DIO) HRASNIČKA CESTA (DIO) HRASNICA I
GAJ PARTIZANSKA (DIO) HRASNICA I
GENERALA IZETA NANIĆA ALEKSE ŠANTIĆA (DIO) HRASNICA I
IZETA MUSIĆA JAHORINSKA (DIO) HRASNICA I
KERIMA DŽAFIĆA BUNIČKI POTOK (DIO) HRASNICA I
KOLIBE BUNIČKI POTOK (DIO) HRASNICA I
LASIČKE MEGARE LASIČKA CESTA (DIO) HRASNICA I
LASIČKI DRUM LASIČKA CESTA (DIO) HRASNICA I
PUT FAMOSA TVORNIČKA HRASNICA I
PUT SPASA BUNIČKI POTOK HRASNICA I
ŠEHITLUCI PARTIZANSKA (DIO) HRASNICA I
SUVADA ÐULIMANA PRVOMAJSKA (DIO) PARTIZANSKA(DIO) HRASNICA I
TINJAK BUNIČKI POTOK (DIO) HRASNICA I
TRG BRANILACA HRASNICE TRG BRATSTVA JEDINSTVA HRASNICA I
TVRDICA BUNIČKI POTOK (DIO) HRASNICA I
VRELO BUNIČKI POTOK (DIO) HRASNICA I
ZIJE KRAJINE KALINOVAČKOG PARTIZANSKOG ODREDA HRASNICA I
Mjesna zajednica: HRASNICA II
Novi naziv Stari naziv Mjesna zajednica
15. MAJ DUŠANA DAŠIĆA HRASNICA II
AHMEDA BOŠNJAKA PROLETERSKA (DIO) HRASNICA II
ALI EF. LOKVANČIĆA HRASNIČKA CESTA (DIO) HRASNICA II
BOTULJE GLAVOGODINA (DIO) HRASNICA II
BRAĆE TOKOVIĆA STARI DRUM (DIO) HRASNICA II
ĆAMILA MARIĆA A.B. BRKE DIO HRASNICA II
CRNIH LABUDOVA KOVAČI (DIO) HRASNICA II
DR. HALIDBEGA HRASNICE (DIO) HRASNIČKA CESTA (DIO) HRASNICA II
EJUBA SARAJKIĆA IGMANSKOG P. BATALJONA HRASNICA II
GLAVOGODINA PARTIZANSKI PUT HRASNICA II
HIMZE MEKIĆA KOVAČI (DIO) HRASNICA II
IGMANSKA CESTA KOVAČI (DIO) HRASNICA II
IGMANSKIH BATALJONA IGMANSKIH PART. BAT. KOVAČI (DIO) HRASNICA II
KOVAČEV KAMEN KOVAČI (DIO) HRASNICA II
LAMEKANIJA KOVAČI (DIO) HRASNICA II
MEJDAN HRASNIČKA CESTA (DIO) HRASNICA II
MIRSADA FOČE KOVAČI (DIO) GLAVOGODINA HRASNICA II
PANDURICA STARI DRUM HRASNICA II
REISA EF. HADŽIOMEROVIĆA A.B. BRKE (DIO) HRASNICA II
RIBNJAČA KOVAČI (DIO) HRASNICA II
RUŽEVIK STARI DRUM (DIO) HRASNICA II
SABITA UŽIČANINA PIONIRSKA (DIO) HRASNICA II
STARI HAREM KOVAČI (DIO) HRASNICA II