Novi naziv Stari naziv
BAŠIĆA SOKAK LASIČKA CESTA
BEGLUK BUNIČKI POTOK (DIO)
BIHORSKA BJELAŠNIČKA (DIO)
BISTRIČKI PUT RAKOVICA (DIO)
BJELAŠNIČKA ÐERDAPSKA (DIO) BJELAŠNIČKA DIO
BLATUŠA DOGLODI (DIO)
BLAŽUJ BLAŽUJ
BOSANSKI LJILJAN PLANDIŠTE (DIO)
BOSANSKIH GAZIJA MLADE BOSNE (DIO)
BOTULJE GLAVOGODINA (DIO)
BRAĆE TOKOVIĆA STARI DRUM (DIO)
BRANILACA DONJEG KOTORCA DONJI KOTORAC (DIO)
BRATUNAČKA CESTA OSIK
BRĆE BUČAN ÐERDAPSKA (DIO)
BREGOVI DOGLODI (DIO)
BUNICA BUNIČKI POTOK (DIO)
BUTMIRSKA CESTA BUTMIRSKA CESTA (DIO)
BUTMIRSKOG BATALJONA IZETA ČOMORE (DIO)
ĆAMILA MARIĆA A.B. BRKE DIO
CAP ANAMUR OTEŠKA (DIO)
ČAUŠ MEKOTE
ČESMA RAKOVICA (DIO)
ČITLUČKA OTEŠKA (DIO)
ČOLAKOVIĆA KULA LUŽANSKI PUT
CRNIH LABUDOVA KOVAČI (DIO)
DAVORINA POPOVIĆA KASINDOLSKA (DIO)
DERVIŠ PAŠE BAJEZIDAGIĆA JAHORINSKA
DOGLODSKE BARICE DOGLODI (DIO)
DR. ATIFA PURIVATRE KASINDOLSKA (DIO)
DR. AVDE SUĆESKE KASINDOLSKA (DIO)
DR. FUADA MUHIĆA MARKA EĆIMOVIĆA
DR. HALID BEGA HRASNICE (DIO) HRASNIČKA CESTA (DIO)
DR. HALIDBEGA HRASNICE (DIO) HRASNIČKA CESTA (DIO)
DR. IBRAHIMA TEPIĆA KASINDOLSKA (DIO)
DR. KASIMA BEGIĆA STUPSKO BRDO (DIO)
DR. MUSTAFE PINTOLA MALA ALEJA (DIO)
DR. SEIDA HUKOVIĆA KASINDOLSKA (DIO)
DR. ŠEVALE ZILDŽIĆ IBLIZOVIĆ KASINDOLSKA (DIO)
DR.SILVE RIZVANBEGOVIĆ DŽEMALA BIJEDIĆA (DIO)
DRAGANA KULIDŽANA OTEŠKA (DIO)
DRAGANA KULIDŽANA BARSKA (DIO)
DŽANANOVA FRANCUSKE REVOLUCIJE (DIO)
DŽEVADA HANJALIĆA BJELAŠNIČKA (DIO)
EDHEMA EKE DŽUBURA TOME MEÐE (DIO)
EJUBA SARAJKIĆA IGMANSKOG P. BATALJONA
EMIRA BOGUNIĆA ČARLIJA M. MEHMEDBAŠIĆA (DIO)
EMIRA ŠABANIJE RATE DUGONJIĆA DIO
ENISA SRNE STUPSKO BRDO (DIO)
EŠREFA KOVAČEVIĆA STUPSKO BRDO (DIO)
FADILA HADŽIĆA OTEŠKA (DIO)