Zavod za informatiku i statistiku KS
Novi naziv Stari naziv
FEHIM AGIĆ AGE STUPSKO BRDO (DIO)
FEJZE SOFTE BJELAŠNIČKA (DIO)
FERHAT PAŠE SOKOLOVIĆA KONJIČKA DIO ĐERDAPSKA DIO
FRANJE VULETIĆA OTEŠKA
FRIDRICH ADOLFA NIKE KOLUMBIĆA (DIO)
FRIDRIHA KACERA BARSKA (DIO)
GAJ PARTIZANSKA (DIO)
GAJ BRDO -
GAZI HASAN PAŠE STARINE NOVAKA
GENERALA IZETA NANIĆA ALEKSE ŠANTIĆA (DIO)
GLAVOGODINA PARTIZANSKI PUT
GORANA ČIŠIĆA DOGLODI (DIO)
GORNJA MAHALA RAKOVICA (DIO)
GORNJI OSJEK MEKOTE
HAMZE ČELENKE JOSIPA PANČIĆA
HARISA MERZIĆA DŽ. BIJEDIĆA
HENDEKUŠA DRAGE FILIPOVIĆA (DIO)
HIFZI BJELAVCA BOJNIČKA (DIO)
HIMZE MEKIĆA KOVAČI (DIO)
HIPODROM IZETA ČOMORE (DIO)
HRASNIČKA CESTA -
HUSEINA ÐOZE ÐERDAPSKA (DIO)
I. ALAJBEGOVIĆA ŠERBE BOJNIČKA (DIO)
IBRAHIMA HAFIZA RIDŽANOVIĆA MARICE UHERKE (DIO)
IBRAHIMA LJUBOVIĆA M. MEHMEDBAŠIĆA (DIO)
IGMANSKA CESTA -
IGMANSKA CESTA KOVAČI (DIO)
IGMANSKE OLUJE BJELAŠNIČKA (DIO)
IGMANSKIH BATALJONA IGMANSKIH PART. BAT. KOVAČI (DIO)
IV VITEŠKE BRIGADE BOKELJSKIH MORNARA
IVANA BRKIĆA OTEŠKA (DIO)
IZETA MUSIĆA JAHORINSKA (DIO)
JANA DORŠNERA AZIĆI (DIO)
JASENJE BUTMIRSKA CESTA DIO
JASIKE PARTIZANSKI PUT
JOSIPA PANČIĆA JAHIJELA FINCIJA (DIO)
JOSIPA PANČIĆA BLAŽUJSKI DRUM (DIO)
JOSIPA SLAVENSKOG MLADE BOSNE (DIO)
JOZE PENAVE BOJNIČKA (DIO)
JUSUFA BUBLINA BJELAŠNIČKA (DIO)
KAPETANA HAJRE MEŠIĆA MARICE UHERKE (DIO)
KARIMA ZAIMOVIĆA JAHIJELA FINCIJA (DIO)
KARLA MALY-A VELJKA VUKOVIĆA
KASINDOLSKIH ŽRTAVA KASINDOLSKA (DIO)
KATERA DONJI KOTORAC (DIO)
KENANA DUBRAVIĆA STUPSKO BRDO (DIO)
KERIMA DŽAFIĆA BUNIČKI POTOK (DIO)
KOLIBE BUNIČKI POTOK (DIO)
KOVAČEV KAMEN KOVAČI (DIO)
KOVAČEVAC MOSTARSKO RASKRŠĆE