Zavod za informatiku i statistiku KS
Novi naziv Stari naziv
PEHLIVANUŠA VUKA KARADŽIĆA
PETRAKIJINA NIKOLE TESLE
POD HRIDOM JAHORINSKA
POTOK KONSTANTINA JEFTIĆA
POTOKLINICA LEZE PERERE
PUT MLADIH MUSLIMANA(DIO) GRADSKA ZAOBILAZNICA(DIO)
PUT ZA BARICE -
RAMIĆA SOKAK AVDE HODŽIĆA
SAFVET BEGA BAŠAGIĆA MILOŠA OBILIĆA (DIO)
SAFVET BEGA BAŠAGIĆA MILOŠA OBILIĆA (DIO)
SAGRDŽIJE REMZIJE OMANOVIĆ
SAGRDŽIJE ČIKMA REMZIJE OMANOVIÆ ČIKMA
SALIHA HADŽIHUSEINOVIĆ MUVEKITA VESELINA MASLEŠE
SARAJEVSKIH GAZIJA VASIN HAN
ŠIROKAC MIRKA LAZIĆA
SKENDERA KULENOVIĆA STOJANKE MAJKE KNEŠPOLJKE
SULEJMANA ZOLJA PAJE MALTA
SUNULAH EFENDIJE PODGRMEČKA
TAHČIĆA SOKAK TAHČIĆA SOKAK
TALA LIČANINA HASANA BRKIĆA
TEKIJA ČIKMA ZRINSKOG ČIKMA
TELALI PETRA KOČIĆA
TELALI PETRA KOČIĆA
TELIROVIĆA VOJE ÐOKIĆA
TRG ALIJE IZETBEGOVIĆA TRG OSLOBOÐENJA
VELIKI ALIFAKOVAC V. GAĆINOVIĆA
VLADISLAVA SKARIĆA VASE PELAGIĆA
VRBANJUŠA KAUKČIJE ABDULAH-EFENDIJE (DIO)
VRBANJUŠA KAUKČIJE ABDULAH-EFENDIJE (DIO)
ZA BEGLUKOM DERVIŠA NUMIĆA (DIO)
ZA BEGLUKOM DERVIŠA NUMIĆA
ZA BEGLUKOM DERVIŠA NUMIĆA
ZELENIH BERETKI BRANILACA GRADA
ZELENIH BERETKI (DIO) JNA
ŽEPA VALJEVSKA