Zavod za informatiku i statistiku KS
Novi naziv Stari naziv
ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA BOŽIDARA ADŽIJE
ASIMA ČAMDŽIĆA ADEMA BUĆE (DIO)
ASIMA ČAMDŽIĆA ŠERIFA LOJE
ASIMA ČAMDŽIĆA NAZIFA HADŽOVIĆA (DIO)
ATIFA ČOKE
ATIFE KARALIĆ SLAVKA RODIĆA (DIO)
ATIFE KARALIĆ ČIKMA SLAVKA RODIĆA (DIO)
AVDE HODŽIĆA SKOJEVSKA (DIO)
AVDE PALIĆA
AZIZA SOKOLIĆA IVICE MARUŠIĆA RATKA (DIO)
BAJRAMA ZENUNIJA GRUJE NOVAKOVIĆA
BANA BORIĆA KOSTE RACINA (DIO)
BANA MATEJA NINOSLAVA ADEMA BUĆE (DIO)
BJELUGOVIĆKA DOBROŠEVIĆI (DIO)
BOSANSKA KLARE CETKIN
BOSANSKIH BANOVA 21. MAJA (DIO)
BOSANSKIH KRALJEVA PARTIZANSKA (DIO)
BRAĆE ARUKOVIĆ
BRAĆE BALJIĆ
BRAĆE BEŠO
BRAĆE FAZLIĆ
BRAĆE GLUHIĆ
BRAĆE KOVAČEVIĆ
BRAĆE MULIĆ ROSE HADŽIVUKOVIĆ (DIO)
BRANISLAVA NUŠIĆA BORE DRAŠKOVIĆA
BRANKA MIKULIĆA VASE BUTOZANA (DIO)
BRATUNAČKA ADEMA BUĆE (DIO)
BRATUNAČKA ČIKMA ADEMA BUĆE (DIO)
BRATUNAČKA ČIKMA ESADA MIDŽIĆA
BRATUNAČKA ČIKMA PARTIZANSKE STAZE
BRČANSKA SOCIJALISTIČKE REVOLUCIJE
BREZANSKA ČIKMA BREZANSKA (DIO)
BRIJEŠĆE BRDO ČIKMA BRIJEŠĆE BRDO (DIO)
BRODSKA DOBROŠEVIĆI (DIO)
BULEVAR BRANIOCA DOBRINJE OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA
BULEVAR BRANIOCA DOBRINJE DŽAVAHARLALA NEHRUA
BULEVAR BRANIOCA DOBRINJE OKTOBARSKE REVOLUCIJE (DIO)
BULEVAR BRANIOCA DOBRINJE NIKOLE DEMONJE
BULEVAR BRANIOCA DOBRINJE DANKA MITROVA
BULEVAR BRANIOCA DOBRINJE SALVADORA ALJENDEA
BULEVAR BRANIOCA DOBRINJE MARKA OREŠKOVIĆA (DIO)
BULEVAR BRANIOCA DOBRINJE DŽAVAHARLALA NEHRUA (DIO)
BULEVAR BRANIOCA DOBRINJE NIKOLE DEMONJE (DIO)
BULEVAR BRANIOCA DOBRINJE SALVADORA ALJENDEA (DIO)
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA DŽEMALA BIJEDIĆA (DIO)
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA VI PROLETERSKE BRIGADE
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA VI PROLETERSKE BRIGADE
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA VI PROLETERSKE BRIGADE
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA 6. PROLETERSKE BRIGADE
BULEVAR MIMAR SINANA USAOJ-A