Zavod za informatiku i statistiku KS
Novi naziv Stari naziv
IZETA KARŠIĆA BULBULISTAN
IZETA KARŠIĆA ČIKMA BULBULISTAN ČIKMA
JAJAČKA PARTIZANSKI KURIR
JUSUFA JUKE GOJAKA PARTIZANSKI ODRED ZVIJEZDA(DIO)
JUSUFA JUKE GOJAKA ČIKMA PARTIZANSKI ODRED ZVIJEZDA (DIO)
KARLA MIJIĆA X HERCEGOVAČKE BRIGADE
KASIMA HADŽIĆA BOŠKA LONTOŠA (DIO)
KASIMA HADŽIĆA TUZLANSKA
KASIMA PROHIĆA PARTIZANSKE OLIMPIJADE
KENANA DEMIROVIĆA MILANA ŠARCA (DIO)
KOBILJAK DOBROŠEVIĆI (DIO)
KODŽINA PRVOMAJSKA (DIO)
KODŽINA PARTIZANSKA (DIO)
KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA BRIJEŠĆE BRDO (DIO)
KRALJICE JELENE PRVOMAJSKA (DIO)
KRALJICE JELENE GATAČKA (DIO)
KRALJICE JELENE PRNJAVORSKA (DIO)
KUNOVSKA FRANCA ROZMANA
MAHMUTA BUŠATLIJE NIKICE PAVLIĆA (DIO)
MAHMUTA BUŠATLIJE ČIKMA NIKICE PAVLIĆA (DIO)
MAJDANSKA PRVOMAJSKA (DIO)
MAJDANSKA KRUPSKA (DIO)
MEHE SMAILAGIĆA STEVANA HRISTIĆA
MEHMEDA ARAPČIĆA BRIJEŠĆE BRDO (DIO)
MIDHATA BEGIĆA KOSTE ABRAŠEVIĆA (DIO)
MIHALJEVSKA MIHALJEVIĆI (DIO)
MILANA PRELOGA PETRA DOKIĆA
MUFTIJE DŽABIĆA PRIJEDORSKA (DIO)
MUFTIJE DŽABIĆA VRBOVSKA
MUNIBA BAJROVIĆA
MUSTAFE BAJIĆA
MUSTAFE KAMERIĆA MARKA OREŠKOVIĆA (DIO)
MUZAFERA MEŠIĆA
NADEŽDE PETROVIĆ MARKSA I ENGELSA (DIO)
NADIRA KAFEDŽIĆA NOVOPAZARSKA (DIO)
NERKEZA SMAILAGIĆA ŠPANSKIH BORACA
NOVOPAZARSKA OZRENSKA (DIO)
NOVOPAZARSKA (DIO) OZRENSKA (DIO)
NOVOPAZARSKA (DIO) OZRENSKA (DIO)
NUMAN PAŠE ĆUPRILIĆA BRAĆE ŠIMIĆA
NUMAN PAŠE ĆUPRILIĆA ČIKMA BRAĆE ŠIMIĆA (DIO)
NURIJE POZDERCA NIKOLE DEMONJE (DIO)
NUSRETA BRKIĆA
NUSRETA PROHIĆA TUZLANSKA (DIO)
OMERA DOLOVČIĆA BITKA ZA RANJENIKE
OMERA HAJAMA MAKA DIZDARA
OMERA KOVAČA BRAĆE BAJČETIĆ
OMERA KOVAČA ČIKMA BRAĆE BAJČETIĆ
OMERA ŠAHIĆA BRIJEŠĆE BRDO ČIKMA (DIO)
OSMANA ASAFA SOKOLOVIĆA BRAĆE ŠIMIĆA (DIO)