Zavod za informatiku i statistiku KS
Novi naziv Stari naziv
OSMANA ÐIKIĆA SIME MILJUŠA
PALJEVSKI PUT RJEČICA
PAŠIĆA PUT BOJNIK(DIO)
PORODICE BABAČIĆ
PORODICE BEĆIRBAŠIĆ
PORODICE DIZDAREVIĆ
PORODICE KORKUT SVETOZARA KOSORIĆA
PORODICE KORKUT BRAĆE ŠIMIĆA (DIO)
PORODICE PRAŠEVIĆ
PORODICE ŠEČIĆ
PORODICE ŠEHIĆ
PORODICE ZIMIĆ
POTUR ŠAHIDIJINA RAGIBA DŽINDE (DIO)
PRVOMAJSKA (DIO) MAJDANSKA (DIO)
PUT OPLAKANA DOBROŠEVIĆI (DIO)
RADENKA ABAZOVIĆA ZADARSKA
RAJLOVAČKA CESTA RAJLOVAC
RAMIZA SALČINA LUKAVIČKA CESTA
RANOVAČKA AHATOVIĆI (DIO)
RASIMA TURKUŠIĆA PRVOMAJSKA (DIO)
REJHANA DEMIRDŽIĆA IVICE MARUŠIĆA RATKA (DIO)
RELJEVSKA RELJEVO (DIO)
REPUBLIKE BUGARSKE -
REUFA MUHIĆA ALEJA B. SREBRNE(DIO)
RIFATA BURDŽEVIĆA RADE LIČINE (DIO)
ROGATIČKA 21. MAJA
RUDIJA ALVAÐA MARKSA I ENGELSA (DIO)
RUDOLFA RUDE TOMIĆA ERNESTA TELMANA
SADE HADŽIĆA
SAFETA HADŽIĆA (DIO) PRNJAVORSKA (DIO)
SAFETA AHMETSPAHIĆA
SAFETA HADŽIĆA PRNJAVORSKA (DIO)
SAFETA HADŽIĆA PRIJEDORSKA (DIO)
SAFETA HADŽIĆA PRIJEDORSKA (DIO)
SAFETA HADŽIĆA FOČANSKA
SAFETA HADŽIĆA MOJMILSKA
SAFETA HADŽIĆA VRBOVSKA
SAFETA HADŽIĆA (DIO) PRVOMAJSKA (DIO)
SAFETA HADŽIĆA (DIO) 7. SEPTEMBRA
SAFETA HADŽIĆA ČIKMA PARTIZANSKA (DIO)
SAFETA HADŽIĆA ČIKMA PRVOMAJSKA (DIO)
SAFETA ISOVIĆA JOVE JANKOVIĆA (DIO)
SAFETA ISOVIĆA ČIKMA JOVE JANKOVIĆA (DIO)
SAFETA ZAJKE 21. MAJA (DIO)
SAFETA ZAJKE 21. MAJA (DIO)
SAFETA ZAJKE 21. MAJA (DIO)
SAFETA ZAJKE 21. MAJA
SAFETA ZAJKE 21. MAJA (DIO)
SAITA ORAHOVCA BRAĆE ŠIMIĆA (DIO)
SALIHA BEHMENA BOŠKA LONTOŠA (DIO)