Zavod za informatiku i statistiku KS
Novi naziv Stari naziv
SALIHA BEHMENA DOLAČKA
SALKE LAGUMDŽIJE DANKA MITROVA
SALKE NAZEČIĆA ŽARKA ZGONJANINA
SAMIRA RADOVCA PAŠKA ROMCA
ŠEHIDSKA AHATOVIĆI (DIO)
SEMIRA FRAŠTE TETOVSKA
SENAD POTURAK SENČI BRAĆE MULIĆ (DIO)
SENADA ČOLIĆA
SENADA MANDIĆA DENDE MILANKA VITOMIRA
ŠERIFA LOJE TREBINJSKA
ŠERIFA LOJE NUSRETA PROHIĆA
ŠERIFA LOJE BILEČANKA
ŠERIFA LOJE SIME MILJUŠA
ŠERIFA LOJE ADEMA BUĆE
SMAILA ŠIKALA KOSTE RACINA
SMAILA ŠIKALA 21. MAJA (DIO)
SRĐANA ALEKSIĆA VELIKA DRVETA
SRĐANA ALEKSIĆA VELIKA DRVETA
ŠUKRIJE PANDŽE TITOGRADSKA
SULEJMANA EF. MUSIĆA BOSANSKA
SULEJMANA EF. MUSIĆA PRVOMAJSKA (DIO)
SULEJMANA PAĆARIZA HODŽE 7. SEPTEMBRA
SULEJMANA PAĆARIZA HODŽE PRVOMAJSKA (DIO)
SULEJMANA PAĆARIZA HODŽE PARTIZANSKA
TEHERANSKI TRG TRG X KRAJIŠKE NOU DIVIZIJE
TJEPOVAČKI PUT RELJEVO (DIO)
TRG BARCELONE OLIMPIJSKA (DIO)
TRG DJECA DOBRINJE MARTINA LUTERA KINGA
TRG DJECA DOBRINJE TRG JUNAKA SOCIJALISTIČKOG RADA
TRG DJECA DOBRINJE VAHIDE MAGLAJLIĆ
TRG DJECA DOBRINJE AFŽ
TRG GRADA PRATO TRG ĆIRILA I METODIJA
TRG NEZAVISNOSTI TRG RADE KONČARA
TRG NEZAVISNOSTI TRG RADE KONČARA
TRG SABORA BOSANSKOG TRG FOČANSKIH PROPISA
TRG SARAJEVSKE OLIMPIJADE PETRA DRAPŠINA
TRG SARAJEVSKE OLIMPIJADE OLIMPIJSKIH POBJEDNIKA
TRG SARAJEVSKE OLIMPIJADE TRG SEDAM SEKRETARA SKOJA
TRG ZLATNIH LJILJANA SMAJE HADŽIMUSIĆA
TRG ZLATNIH LJILJANA TRG JOSIPA MAŽARA ŠOŠE
TRG ZLATNIH LJILJANA JOVANA VESELINOVA ŽARKA
TRG ZLATNIH LJILJANA MIHAJLA PUPINA
TUZLANSKA TUZLANSKA (DIO)
TUZLANSKA VLADIMIRA NAZORA
TUZLANSKA ČIKMA TUZLANSKA (DIO)
UZEIRA SARAČA -
VAHIDE MAGLAJLIĆ ŽIKICE JOVANOVIĆA ŠPANCA
VEJSILA ČURČIĆA PARTIZANSKA (DIO)
VELIKO KLADUŠKA VRBOVSKA (DIO)
VIŠEGRADSKA 7. SEPTEMBRA