Zavod za informatiku i statistiku KS

Zastupnička inicijativa da se izvrši prilagodjavanje zvaničnih web stranica Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo slijepim i slabovidnim osobama

Zastupnica Neira Dizdarević na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Molim da se izvrši prilagodjavanje zvaničnih web stranica Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo slijepim i slabovidnim osobama.”

 

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovori na zastupnička pitanja
Sjednica: 
9. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Datum sjednice: 
Srijeda, 19. Juni 2019