Zavod za informatiku i statistiku KS

Zastupnička inicijativa da Skupština Kantona Sarajevo ubuduće sama ili u saradnji sa TVSA obezbjedi neprekidni live stream sjednica na YouTube kanalu neovisno od programske šeme TVSA.

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovori na zastupnička pitanja
Pravni izvor: 
Interni dokument
Sjednica: 
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020
Datum sjednice: 
Utorak, 28. Juli 2020