Napomena: Navedeni podaci su prikazani za mjesec decembar posmatrane godine.

Godina
Općina
Broj objekata
Kapaciteti (sobe, apartmani,kamp)
Broj ležaja
2019 Centar 30 1165 2524
2019 Hadzici 5 99 270
2019 Ilidza 29 2255 5204
2019 Ilijas 1 6 12
2019 Novi Grad 13 519 1136
2019 Novo Sarajevo 8 549 1126
2019 Stari Grad 80 1248 2842
2019 Trnovo 2 115 215
2019 Vogosca 4 103 212
2018 Centar 26 1117 2304
2018 Hadzici 4 91 251
2018 Ilidza 26 2127 4890
2018 Ilijas 1 6 12
2018 Novi Grad 13 421 1008
2018 Novo Sarajevo 9 468 813
2018 Stari Grad 82 1251 2860
2018 Trnovo 2 114 213
2018 Vogosca 4 99 192
2017 Centar 23 873 1793
2017 Hadzici 2 82 233
2017 Ilidza 26 2081 4810
2017 Novi Grad 12 398 872
2017 Novo Sarajevo 8 458 793
2017 Stari Grad 86 1261 2842
2017 Trnovo 2 95 175
2017 Vogosca 4 170 313
2016 Centar 21 871 1558
2016 Hadzici 1 18 68
2016 Ilidza 23 1952 4519
2016 Novi Grad 9 326 730
2016 Novo Sarajevo 8 457 795
2016 Stari Grad 72 1137 2532
2016 Trnovo 3 151 283
2016 Vogosca 4 170 313
2015 Centar 15 369 643
2015 Hadzici 1 18 68
2015 Ilidza 14 1079 1993
2015 Novi Grad 8 221 529
2015 Novo Sarajevo 6 426 766
2015 Stari Grad 45 897 1866
2015 Trnovo 3 151 283
2015 Vogosca 3 155 287
2014 Centar 13 507 926
2014 Hadzici 2 57 188
2014 Ilidza 16 1464 2170
2014 Novi Grad 7 207 486
2014 Novo Sarajevo 7 465 851
2014 Stari Grad 28 666 1227
2014 Trnovo 3 151 283
2014 Vogosca 2 58 126
Zavod za informatiku i statistiku