Zavod za informatiku i statistiku KS

Da li u zavodu za informatiku i statistiku KS takođe postoje uređaji za određena praćenja zastupnika i uposlenika i koja je pravna osnova za sankcionisanje onih koji nelegalno vrše prisluškivanje?

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovori na zastupnička pitanja
Pravni izvor: 
Interni dokument
Sjednica: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.06.2019
Datum sjednice: 
Srijeda, 19. Juni 2019