Zavod za informatiku i statistiku KS

Elektronski potpis - donošenje Zakona i tehničke mogućnosti implementacije

Zastupnik Sead Milavica na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:
  • Molim Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da mi dostavi informaciju o tome da li je moguće, uzevši u obzir ustavne nadležnosti Kantona, donošenje Zakona o elektronskom potpisu na nivou Kantona Sarajevo.
  • Također, molim Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da mi dostavi informaciju o tehničkim mogućnostima implementacije elektronskog potpisa i vezanih usluga koje bi koristile isti, na nivou Kantona Sarajevo.
 
Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovori na zastupnička pitanja
Pitanje (prilog): 
Sjednica: 
9. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Datum sjednice: 
Srijeda, 19. Juni 2019