Zavod za informatiku i statistiku KS

Gdje možemo naći odgovore na pitanja, pomoć, uputstva i drugo iz domena informatičke podrške?

Pitanje: 

Gdje možemo naći odgovore na pitanja, pomoć, uputstva i drugo iz domena informatičke podrške?

Odgovor: 

Ako je u pitanju kantonalni organ koji JESTE u jedinstvanoj kantonalnoj mreži, informatička podrška se pruža putem Helpdeska (direktni pristup za unos i praćenje svojih predmeta), intervencijom na licu mjesta, putem daljinskog pristupa na računar, te putem strance intraneta na kojoj se nalaze brojna i detaljna pitanja sa odgovorima, uputstva, odluke i obavještenja.

Ako je u pitanju kantonalni organ koji NIJE u jedinstvanoj kantonalnoj mreži, a to su oni organi (ZPRZIKMUP) kojima pružamo samo usluge internet stranice i elektronske pošte (hostinga za web i mail), informatička podrška za te servise se pruža putem Helpdeska (pristup samo putem e-pošte), te uz eventualni daljinski pristup po potrebi (link na početnoj stranici).

Ako je u pitanju kantonalno JP ili JU, na to je odgovoreno u posebnom pitanju.