Iniciajtiva vazana prijenos sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica: 
4. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Datum: 
Srijeda, 30. Januar 2019

Zastupnik Damir Nikšić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu, koja se nalazi u prilogu.