Zavod za informatiku i statistiku KS

Inicijativa da se izradi nova samostalna web stranica na kojoj bi bile objavljene sve obavijesti o javnim raspravama svih javnih organa Kantona Sarajevo

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovori na zastupnička pitanja
Pravni izvor: 
Interni dokument
Sjednica: 
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020
Datum sjednice: 
Utorak, 28. Juli 2020