Isporuka upravljivog L3 preklopnika

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
32413100 Mrežni ruteri
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE