Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta