Koliko je djece ove godine (2016.) evidentirano da je primalo terapiju zbog respiratornih upala u Kantonu Sarajevo ?

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovor na zastupničko pitanje
Sjednica: 
24. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Datum sjednice: 
Srijeda, 28. Decembar 2016