Zavod za informatiku i statistiku KS

Koliko se čeka objava statističkih podataka?

Pitanje: 

Koliko se čeka objava statističkih podataka?

Odgovor: 

Mjesečni bilteni se objavljuju sa podacima 2 mjeseca unazad (npr. u 02.2016. za 12.2015.).

Godišnji bilteni se objavljuju u 02. mjesecu tekuće godine za pretprošlu godinu (npr. u 02.2016. za 2014. godinu). Preliminarni podaci se dobivaju ranije (npr. u 07.2017. za 2016. godinu).

Datumi su uslovljeni načinom statističke obrade podataka u FBiH i BiH.

Vitalna i socioekonomska statistika na stranici se ažurira nakon objave mjesečnih podataka (npr.  u 02.2017. za 12.2016.) ili dobivanja godišnjih podataka, koje objavljujemo preliminarno, a ažuriramo po izradi godišnjaka. Neki podaci se mogu obraditi i na stranici objaviti i ranije, npr. turizam do 25.01.2017. za 12.2016.

Statistika turizma se vodi mjesečno te ne postoje podaci o popunjenosti za određeni dan.