Metodologija turizam

TURIZAM
METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA
Izvori i metode prikupljanja podataka
Korigovanje podataka desiminacije
U sljedećem mjesecu vrši se korekcija tih podataka, kao i na godišnjem nivou.
Definicije osnovnih obilježja
Podaci za statistiku turizama prikupljaju se putem redovnog statističkog istraživanja Mjesečni indikatori statistike smještaja u turizmu (obrazac TU-11).
Izvještajne jedinice su poslovni subjekti (preduzeća, obrtnici, zadruge, ustanove, udruženja itd.) i njihove jedinice u sastavu koji se bave pružanjem smještajnih usluga turistima ili samo posreduju u pružanju tih usluga. Izvještaji se sastavljaju na osnovu evidencija u knjigama gostiju. U svakom statističkom straživanju ma koliko pažljivo provedeno, javljaju se greške različitih vrsta, kao i jedinice koje nisu odgovorile, po ključnim parametrima istraživanja slične onima koje spadaju u odgovor istraživanja. Nakon provjere podataka na nivou osnovnog subjekta vrši se statistička analiza tih podataka. Također, na tim podacima se vrši utvrđivanje vanjskih vrijednosti i sumnjivih podataka. Podaci se upoređuju sa podacima iz drugih istzraživanja, administrativnih izvora ili sa istim podacima u prethodnom periodu. U ovoj fazi se analizira i provjerava kompatibilnost podataka.
Ukoliko postoji greška koju treba korigovati kontaktom sa izvještajnom jedinicom ili koristeći neki drugi izvor podataka.
U mjesečnim statističkim Biltenima vrši se diseminencija tih podataka. Upravo zbog ovih razloga dolazi do određenih greški pa su podaci različiti ili izvještajna jedinica nije dostavila izvještaj.
Prema metodologije u Federalnom zavodu za statistiku korekcija statističkih podataka radi se na godišnjem nivou. Međutim, u Zavodu za informatiku i statistiku - Sektor statistika korigovanje podataka vrši se na mjesečnom nivou radi korištenja podatataka za određene Projekte.
Prilikom diseminacije statističkih podataka je agenda “prethodni podaci” što znači da može doći do korekcije podataka. Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svog uobičajnog okruženja (prebivališta) provede najmanje jednu noć ali ne više od godinu dana u ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj gostiju, radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice/obitelji, poslova, javnih misija i skupova s izuzetkom svrhe zapošljavanja kod poslovnog subjekta - rezidenta u zemlji ili mjestu posjete.
Domaći turist je svaka osoba sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini koja izvan mjesta svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj gostiju u Federaciji BiH.
Stranim turistima smatraju se sve osobe koje u Bosni i Hercegovini nemaju stalno prebivalište, a  provedu najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj gostiju.
DokumentVeličina
PDF icon Metodoliogija turizam32.76 KB