KANTON SARAJEVO
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Nabavka sitnog inventara

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
32420000 Mrežna oprema
Ugovor potpisan sa: 
"Kamer Commerce" d.o.o. Ilidža , ID broj:4200086440001
Datum potpisivanja ugovora: 
09.09.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
251,16
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Broj izmjena/aneksa: 
0
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
251,16
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019