KANTON SARAJEVO
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Nabavka switch-a

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
32410000 Lokalna kompjuterska mreža
Ugovor potpisan sa: 
"Imtec" d.o.o. Ilijaš, ID broj: 4200918780002
Datum potpisivanja ugovora: 
29.08.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
1510,00
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Broj izmjena/aneksa: 
0
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
1510,00
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019