Pretraga

Ukupno 67
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku opreme za Data Centar organa uprave Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.10.2019
Postupak nabavke komunikacionih usluga za 01.01-30.06.2019. godine Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 25.12.2018
Usluge krečenja prostorija Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 1.696,50 1.696,50 Adaptor DOO, Sarajevo, 4202399050002
Nabavka 2 računara 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2018 2.958,93 2.958,93 R&S doo SARAJEVO 4200056290005
Nabavka 7 stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 4.193,03 4.193,03 FEF doo, Sarajevo, 4200160190004
Unapređenje jezgra mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 3.510,00 3.510,00 Baglama doo, Sarajevo, 4201663550004
Nabavka antivirusnog programa za 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 7.014,74 7.014,74 4Th Dimension doo, Sarajevo, 4200241350006
Isporuka i ugradnja NAS uređaja 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.05.2018 12.215,27 12.215,27 R&S doo SARAJEVO 4200056290005
Pružanje usluga tehničke podrške za sistem Drupal, te povezane MySQL baze i РНР stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 93,60 1.263,60 Pauza DOO, Sarajevo, 4201306520008
Isporuka i ugradnja NAS uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2018 12.215,27
Osiguranje uposlenika 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2018 1.069,20 1.069,20 ASA OSIGURANJE DD, Sarajevo, 4201261240009
Nabavka licence za Lansweeper Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 1.163,72 1.163,72 Cleverbridge AG
Ugovor za nabavku komunikacionih usluga za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.12.2017 14.025,96 14.026,00 Logosoft doo, Sarajevo, 4200236190009
Postupak nabavke komunikacionih usluga za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2017 14.025,96
Licenca za server Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1.622,76 1.622,76 Baglama doo Ilidža, 4201663550004
Nabavka kancelarijskog materijala IV kvartal 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 611,82 611,82 R&S doo SARAJEVO 4200056290005
Nabavka materijala III kvartal 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2017 496,30 496,30 R&S doo SARAJEVO 4200056290005
Nabavka kancelarijskog namještaja ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 2.808,00 2.808,00 R&S doo SARAJEVO 4200056290005
Nabavka stolica 2 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1.170,00 1.170,00 FEF doo Sarajevo 4200160190004
Nabavka kancelarijskog namještaja 6 stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2017 3.510,00 3.510,00 FEF doo Sarajevo 4200160190004
Plan nabavki ZIS za 2018. godinu Plan nabavki 11.01.2018
Nabavka opreme, ruter i antena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 1.419,27 1.419,27 After doo Gračanica, 4210074710009
Nabavka antivirusnog programa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 7.014,74 7.014,74 4th Dinesion doo, Sarajevo, 4200241350006
Isporuka upravljivog L3 preklopnika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.12.2017 10.510,88 10.510,88 Logostoft doo, Sarajevo, 4200236190009
Nabavka upravljivog L3 sviča za potrebe Kantona Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.11.2017 10.510,88
Plan nabavki ZIS za 2017. godinu - izmjena Plan nabavki 06.11.2017
Isporuka servera 2017 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2017 25.718,09 25.718,09 QSS doo Sarajevo
Usluga implementacije filtera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 1.638,00 1.638,00 Tingea doo
Nabavka servera 2017 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.08.2017 25.718,09
Nabavka materijala I kvartal 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 775,69 775,69 R&S doo Sarajevo 4200056290005
Nabavka laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 2.798,01 2.798,01 IMTEC doo 4200918780002
Nabavka softvera - Lansweeper 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 1.183,72 1.183,72 Cleverbridge AG, Njemačka
Pružanje usluga Drupal podešavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 1.170,00 1.170,00 Pauza d.o.o Sarajevo 4201306520008
Kancelarijski materijal I kvartal 2016. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2016 464,22 464,22 R&S doo Sarajevo 4200056290005
Kancelarijski materijal II kvartal 2016. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2016 428,99 428,99 R&S doo Sarajevo 4200056290005
Kancelarijski materijal III kvartal 2016 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2016 227,00 266,60 R&S doo Sarajevo 4200056290005
Kancelarijski materijal IV kvartal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2016 658,23 658,23 R&S doo Sarajevo 4200056290005
Ugovor za nabavku komunikacionih usluga za 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.01.2017 13.513,50 13.513,50 Logosoft d.o.o. Sarajevo 4200236190009
Plan nabavki ZIS za 2017. godinu Plan nabavki 27.01.2017
Nabavka licenci za uredski paket Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2016 2.878,20 2.878,20 QSS d.o.o. 4200103980007
Test ranjivosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 3.463,20 3.463,20 Baglama d.o.o. Ilidža, 4201663550004
Nabavka sviceva - mreznih uredjaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2016 1.635,66 1.635,66 Disti doo Sarajevo 4200077450002
Osiguranje uposlenika 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2017 1.250,64 1.250,64 VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009
Nabavka mrežnih kablova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2016 359,99 359,99 Imtec doo Sarajevo 4200918780053
Postupak nabavke komunikacionih usluga za 2017. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.12.2016 14.742,00
Nabavka SSD diskova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2016 602,55 602,55 R&S doo Sarajevo 4200056290005
Ugovor o nabavci softvera za pohranu podataka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2016 1.011,40 1.011,40 K2 Adria doo Mostar 4272350340003
Ugovor IT revizija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2016 7.020,00 7.020,00 Connexit doo Sarajevo 4201217420008
Ugovor o nabavci i ugradnju baterija za ups Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2016 1.006,20 1.006,20 2E-CONSULTING DOO Sarajevo 4201838450008
Ugovor za nabavku mrežne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2016 1.052,81 1.052,81 MMCC doo Sarajevo 4200508610002
Ukupno po stranici 77.212,20 145.960,82 147.170,46