Zavod za informatiku i statistiku KS

Baza podataka registrovanih udruženja na području Kantona Sarajevo

ZIS je inicirao te izradio novu višekorisničku bazu podataka registrovanih udruženja na području Kantona Sarajevo.

Podaci koje zaposlenici unose u registar se automatski objavljuju na http://mpu.ks.gov.ba/