Zavod za informatiku i statistiku KS

Interni oglas za prijem namještenika u Sektoru za informatiku: Viši referent – administrator

I N T E R N I   O G L A S

za popunu radnog mjesta namještenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Viši referent – administrator ................1 (jedan) izvršilac u Sektoru za informatiku,

 

Opis poslova:

 • administrira servere Kantona i pripadajuće programe, otklanja smetnje i primjenjuje sigurnosne mjere i zakrpe

 • administrira, prati i štiti lokalnu i dislociranu mrežu Kantona

 • vodi računa o funkcioniranju komunikacijskih spojnih puteva

 • kontrolira i prati uslove u kojima sistem radi, logove i događaje na serverima i uređajima, rješava probleme, vodi evidenciju i statistiku događaja u sistemu

 • pravi i održava korisničke naloge na sistemu kao i e-mail adrese uposlenika

 • testira, instalira i održava uobičajeni sistemski i aplikativni softver, pruža pomoć u rješavanju problema pri korištenju aplikacija, infrastrukture, servisa i usluga

 • provodi mjere zaštite sistema i podataka u eksploataciji, radi pohranu podataka i pravi sigurnosne kopije

 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca

Uslovi:

 • SSS Srednja škola tehničkog smjera ili gimnazija, položen stručni ispit, 10 mjeseci radnog staža,

 • poznavanje operativnih sistema, administracije sistema (Windows, Linux), aplikacija i mreža, poznavanje TCP/IP i drugih relevantnih računarskih protokola,

 • sklonost timskom radu, odgovornost, orijentiranost cilju

 

Puni tekst oglasa, sa dokumentima potrebnim za prijavu, je u prilogu.

 

REZULTAT: Nije bilo prijavljenih, te će biti objavljen javni oglas.

Prilozi: 
DokumentVeličina
PDF icon Interni oglas - administrator.pdf107.31 KB