Zavod za informatiku i statistiku KS

Izvještaj o radu ZIS KS za 2016. godinu

Na stranici http://zis.ks.gov.ba/izvjestaji je postavljen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2016. godinu.

Izvještaji su urađeni po traženoj formi, ali su dodani i prilozi sa ključnim pokazateljima u periodu od reda 10 godina koji pokazuju sljedeće:

  • pokazatelji rada i razvoja ukazuju na povećanje broja i opsega pruženih usluga i podizanje kvaliteta dostupnih servisa;

  • broj i struktura zaposlenih pokazuje pad broja zaposlenih, uz nepovoljnu strukturu sa malo stručnih zaposlenika u smislu VSS;

  • primanja po kategorijama poslova pokazuju apsolutno (u odnosu na tržište, federalne i općinske organe) i relativno (u odnosu na KJP i neke organe) niska primanja stručnih zaposlenika;

  • iznosi kapitalnih nabavki pokazuju male iznose kapitalnih ulaganja u zajednički sistem, te je postignuto više rezultat znanja i truda kroz korištenje alternativnih i besplatnih rješenja, nego ostvarenog kapitalnog ulaganja;

  • finansijski izvještaj pokazuje da nema dugovanja i prekoračenja budžeta;

  • anketa zadovoljstva korisnika pokazuje da većina korisnika rad i djelovanje ZIS prema korisnicima ocjenjuje kao Iznad kantonalnog prosjeka ili Najbolja uslužna organizacija u Kantonu.