Zavod za informatiku i statistiku KS

Predstavnici Zavoda za informatiku i statistiku u radnoj grupi Pametni grad Sarajevo